Zkušenosti z laické služby zdravým i nemocným

Blok IV. Kristus jako vzor celostního přístupu k nemocným
Začátek: 
21. 5. 2017 10:40
Délka: 
30 minut
Anotace: 

Laická služba, ať už v rámci prevence, nebo služba nemocným, v rámci systému či mimo systém zdravotnictví, je nezastupitelným kolečkem soukolí celkové péče o zdraví člověka. Efektivní služba všech součástí musí vycházet ze znalosti spektra potřeb lidí i z poznání role ostatních složek v rámci vzájemné součinnosti. Společným úsilím a vzájemnou spoluprací můžeme vytvořit harmonický, láskyplný a tím také přitažlivý celek – alespoň mezi námi, byť systémem nepropojenými, křesťany.

Záznam:

Zkušenosti z laické služby zdravým i nemocným >> odkaz na stránku s videem
Materiál ke stažení: