Zdravotnictví a medicína jako pacient, Kristus jako lék – z pohledu medika

Blok III. Kristus jako (ne)využitá naděje pro zdravotnictví a medicínu
Začátek: 
20. 5. 2017 16:15
Délka: 
30 minut
Anotace: 

Na základě tří stěžejních otázek sociálního lékařství (Jaký je zdravotní stav obyvatelstva? Proč je takový? Jak ho můžeme zlepšit?) bych se chtěl krátce zamyslet nad duchovní situací v českém zdravotnictví a některými možnými příčinami z pohledu studenta medicíny. S inspirací v Božím Slově a osobě Pána Ježíše bych Vás chtěl zároveň vést k zamyšlení, jak může víra příznivě ovlivnit nejen chování zdravotnického personálu, ale také fyzické i duševní zdraví pacientů.

Záznam:

Zdravotnictví a medicína jako pacient, Kristus jako lék – z pohledu medika >> odkaz na stránku s videem
Materiál ke stažení: