Tělo, duše a duch - vzájemné propojení a nemoc jako následek hříchu

Blok IV. Kristus jako vzor celostního přístupu k nemocným
Začátek: 
21. 5. 2017 9:10
Délka: 
30 minut
Anotace: 

Autorka poukazuje na design lidské bytosti daný Stvořitelem a uplatňování duchovních zákonů ve fyzickém světě. Na konkrétních příkladech demonstruje, jak nevyřešené vnitřní osobní záležitosti a konflikty ve vztazích mohou vést k fyzickým nemocem a zároveň zdůrazňuje Boží touhu po smíření a uzdravení jeho lidu. Cílem sdělení je motivovat křesťanské lékaře a zdravotní sestry ke komplexnímu pohledu na nemoc a k otevřenému rozhovoru s pacientem, který přesahuje tradiční přístup medicíny.

Záznam:

Tělo, duše a duch - vzájemné propojení a nemoc jako následek hříchu >> odkaz na stránku s videem