Stres jako rizikový faktor civilizačních nemocí

Blok IV. Kristus jako vzor celostního přístupu k nemocným
Začátek: 
21. 5. 2017 9:40
Délka: 
30 minut
Anotace: 

Stres jako rizikový faktor nemocí je moderní vědou popsán na ose působení neurologicko-endokrinně-imunitních reakcí v organizmu. V současném „informačním a technologickém věku“ má chronický stres ve společnosti značný podíl na fyzickém i psychickém zdraví populace. Autor se mimo jiné zamýšlí nad možnostmi redukce chronického stresu u věřícího člověka a postavení víry v Boha jako faktoru s potenciálně preventivním účinkem.

Záznam:

Stres jako rizikový faktor civilizačních nemocí >> odkaz na stránku s videem