Program

sobota
9:10 Zdravotnictví a medicína jako pacient – Kristus jako lék Bohumil Kern, B.Th. (45 minut)
10:05 Blok I. Medicína včera a dnes - zbývá prostor i pro víru?
.
10:10 Nemoci (nejenom) českého zdravotnictví Z. M. (30 minut)
10:55 Jak se vyhnout onemocnění prof. RNDr. Vladimír Král, PhD. DSc. (45 minut)
11:40 Kde se v křivkách přežití skrývá Bůh? M. T. (45 minut)
13:35 Blok II. Současné zdravotnictví a medicína jako pacient
.
14:05 Asistovaná reprodukce a etické problémy našeho zdravotnictví K. Š. (30 minut)
14:35 Právní svoboda a její meze při sdílení víry M. Ch. (30 minut)
15:05 Etika z pohledu revizního lékaře MUDr. Jana Krynská (30 minut)
15:35 Cesta do pekel aneb jak špatné incentivy a špatná statistika ničí přírodní a lékařské vědy T. F. (30 minut)
16:15 Blok III. Kristus jako (ne)využitá naděje pro zdravotnictví a medicínu
.
16:15 Zdravotnictví a medicína jako pacient, Kristus jako lék – z pohledu medika M. K. (30 minut)
16:45 Přínosy a úskalí víry v Krista v lékařské výuce, výzkumu a praxi MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D. (30 minut)
17:15 Etický odkaz Alberta Schweitzera PharmDr. Hana Machová, B.Th. (30 minut)
17:45 Etické postřehy nad oblastí mimořádného (reflexe) Roman Mach, Ph.D. (45 minut)
neděle
9:10 Blok IV. Kristus jako vzor celostního přístupu k nemocným
.
9:10 Tělo, duše a duch - vzájemné propojení a nemoc jako následek hříchu K. M. (30 minut)
9:40 Stres jako rizikový faktor civilizačních nemocí J. Č. (30 minut)
10:10 Jak může křesťanství napomoci v léčbě duševních nemocí? I. B. (30 minut)
10:40 Zkušenosti z laické služby zdravým i nemocným R. U. (30 minut)
11:20 Blok V. Kristus jako cesta (nejenom) pro terminálně nemocné
.
11:20 Kresťanská etika a Karpmanov trojuholník J. N. (30 minut)
11:50 Přístup křesťana k pacientovi v ambulanci klinické onkologie a na LDN MUDr. Martin Majirský (30 minut)
12:20 Komplexní péče o terminálně nemocného a jeho blízké E. W. (30 minut)
12:50 Představení Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek a.s. Mgr. Rostislav Homola, B.Th. (30 minut)