Přístup křesťana k pacientovi v ambulanci klinické onkologie a na LDN

Blok V. Kristus jako cesta (nejenom) pro terminálně nemocné
Začátek: 
21. 5. 2017 11:50
Délka: 
30 minut
Anotace: 

 Onkologická diagnóza jako výzva pro pacienta k uspořádaní si vztahů ve svém okolí, přístupu k sobě samému, přehodnocení dosavadního životního stylu a přenastavení životních priorit a jako výzva pro lékaře křesťana ke svědectví o zdroji naděje, povzbuzení a uzdravení. Cílem sdělení je motivovat kolegy k využití příležitostí činit skutky víry, které pro nás Pán připravil – podělit se o Evangelium s lidmi s nemocí v nevyléčitelném stádiu.

 Geriatrický pacient v stádiu deteriorace a onkologický pacient v paliativním režimu na symptomatické léčbě – zjišťování a naplňování spirituálních potřeb v rámci konziliárních vyšetření a ÚPS. Zkušenosti z osobních rozhovorů, reakce pacientů na otázky o víře v Boha. Cílem sdělení je povzbudit kolegy k využití příležitostí svedčit lidem v závěru života o Ježíši, protože pro některé pacienty to může být poslední výzva k pokání.  

Záznam:

Přístup křesťana k pacientovi v ambulanci klinické onkologie a na LDN >> odkaz na stránku s videem
Materiál ke stažení: