Právní svoboda a její meze při sdílení víry

Blok II. Současné zdravotnictví a medicína jako pacient
Začátek: 
20. 5. 2017 14:35
Délka: 
30 minut
Anotace: 

Sdílení Krista na akademické půdě, meze právní svobody při sdílení víry, moderovaná diskuze

Záznam:

Právní svoboda a její meze při sdílení víry >> odkaz na stránku s videem