Nahrávky

Zde najdete záznam přednášek konference.

Zdravotnictví a medicína jako pacient, Kristus jako lék >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Nemoci (nejenom) českého zdravotnictví >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Jak se vyhnout onemocnění >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Kde se v křivkách přežití skrývá Bůh? >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Asistovaná reprodukce a etické problémy našeho zdravotnictví >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Právní svoboda a její meze při sdílení víry >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Etika z pohledu revizního lékaře >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Cesta do pekel aneb jak špatné incentivy a špatná statistika ničí přírodní a lékařské vědy >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Zdravotnictví a medicína jako pacient, Kristus jako lék – z pohledu medika >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Přínosy a úskalí víry v Krista v lékařské výuce, výzkumu a praxi >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Etický odkaz Alberta Schweitzera >> odkaz na stránku s videem
20. 5. 2017
Tělo, duše a duch - vzájemné propojení a nemoc jako následek hříchu >> odkaz na stránku s videem
21. 5. 2017
Stres jako rizikový faktor civilizačních nemocí >> odkaz na stránku s videem
21. 5. 2017
Jak může křesťanství napomoci v léčbě duševních nemocí? >> odkaz na stránku s videem
21. 5. 2017
Zkušenosti z laické služby zdravým i nemocným >> odkaz na stránku s videem
21. 5. 2017
Kresťanská etika a Karpmanov trojuholník >> odkaz na stránku s videem
21. 5. 2017
Přístup křesťana k pacientovi v ambulanci klinické onkologie a na LDN >> odkaz na stránku s videem
21. 5. 2017
Komplexní péče o terminálně nemocného a jeho blízké >> odkaz na stránku s videem
21. 5. 2017
Představení Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek a.s. >> odkaz na stránku s videem
21. 5. 2017