Jak by měli věřící lékaři prožívat svoji víru v Ježíše Krista?

jako zcela soukromou záležitost, bez ambice šíření ve zdravotnických zařízeních
2% (1 hlas)
jako soukromou věc, o kterou by se mohli podělit s těmi, kteří již věřící jsou a duchovní rozhovory aktivně vyhledávají
0% (0 hlasů)
jako věc, kterou by mohlo být vhodné v soukromí opatrně nabídnout všem (nejenom terminálně nemocným) pacientům
8% (4 hlasy)
jako přirozenou (neskrývanou) součást života, za kterou by se neměli před pacienty ani kolegy stydět
75% (38 hlasů)
jako věc veřejného zájmu, o kterou je nutné se aktivně podělit se všemi, kteří jsou ochotni naslouchat
16% (8 hlasů)
Celkem hlasů: 51