Kresťanská etika a Karpmanov trojuholník

Blok V. Kristus jako cesta (nejenom) pro terminálně nemocné
Začátek: 
21. 5. 2017 11:20
Délka: 
30 minut
Anotace: 

3 rôzne uhly Karpmanovho trojuholníka tvoria rôzne, ale dopĺňajúce sa úlohy: obeť, záchranca alebo spasiteľ, prenasledovateľ.  Kresťanská etika sú požiadavky, ktorými sa riadia kresťania a niekedy nás priamo vťahujú do dysfunkčnej úlohy, čo prináša negatívny výsledok a pocity zlyhania napriek vynaloženému úsiliu. Pomáhajúce profesie ocenia náhľad na vlastnú rolu pomocu konkrétnych situácií v praxi pri pomoci dysfunkčným a závislým klientom.

Záznam:

Kresťanská etika a Karpmanov trojuholník >> odkaz na stránku s videem