Kde se v křivkách přežití skrývá Bůh?

Blok I. Medicína včera a dnes - zbývá prostor i pro víru?
Začátek: 
20. 5. 2017 11:40
Délka: 
45 minut
Anotace: 

U řady nádorových diagnóz se v poslednich desetiletích významně zlepšilo přežití bez progrese i celkové přežití. Tato data jsou jedním z podkladů pro rozhodování o léčbě na základě tzv "evidence based medicine". Biologické charakteristiky onemocnění a možnosti cílené léčby jsou pak základem tzv. personalizované medicíny. Tento vývoj je příslibem pro řadu nemocných, ale také stále ukazuje limitace současné péče. Křivka přežití je vždy odrazem osobních osudů desítek, stovek i tisíců nemocných. Předmětem předkládaného sdělení je pak zamyšlení nad rolí lékaře a jeho přesvědčení v tomto procesu.

Záznam:

Kde se v křivkách přežití skrývá Bůh? >> odkaz na stránku s videem