Jak může křesťanství napomoci v léčbě duševních nemocí?

Blok IV. Kristus jako vzor celostního přístupu k nemocným
Začátek: 
21. 5. 2017 10:10
Délka: 
30 minut
Anotace: 

Autorka poukazuje na Krista, lékaře duše i těla. Ukazuje, jak lze propojit moderní medicínské poznatky se staletími prověřenými křesťanskými hodnotami (láska bez podmínek, sebepřijetí, odpuštění a usmíření, svátosti, Desatero jako ukazatel správné cesty).

Záznam:

Jak může křesťanství napomoci v léčbě duševních nemocí? >> odkaz na stránku s videem