Etika z pohledu revizního lékaře

Blok II. Současné zdravotnictví a medicína jako pacient
Začátek: 
20. 5. 2017 15:05
Délka: 
30 minut
Anotace: 

Vztah klinika a revizního lékaře je někdy poznamenán různým úhlem pohledu, na který působí kromě dalších i vlivy právního prostředí a osobního přesvědčení. Přednáška se dotkne kontrastu mezi cenou lidského života a limity zdravotní péče a nastíní možná řešení problémových situací.

Záznam:

Etika z pohledu revizního lékaře >> odkaz na stránku s videem