Církev adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne je společenstvím křesťanů. Věrouka vychází z učení a zásad Bible. Tato kniha poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu, radí lidem, jak mohou navázat vztah s Bohem, odhaluje smysl života, radí, jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví.