Chci podpořit tuto konferenci

Podpořit Křesťanskou lékařskou konferenci můžete několika způsoby:

MODLITEBNÍ PODPORA

Můžete se modlit sami, v rámci modlitebních skupinek, při sborovém shromáždění i jindy.

 

PODPORA ORGANIZACE KONFERENCE

O konkrétních možnostech podpory se můžete domluvit s pořadateli konference, napište na
konference@konference-klk.cz

 

FINANČNÍ PODPORA

Své dary na pokrytí výdajů křesťanské lékařské konference můžete zaslat na níže uvedené účty (v Kč nebo v EUR).

Jako variabilní symbol použijte: 20170521

Číslo běžného účtu v CZK: 
1164841011/0100  vedený u Komerční banky, a.s.
IBAN : CZ 19 0100 0000 0011 6484 1011
SWIFT kód : KOMBCZPPXXX

Číslo devizového účtu v EUR:
107-8556620287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
IBAN : CZ13 0100 0001 0785 5662 0287
SWIFT kód : KOMBCZPPXXX