Blok IV. Kristus jako vzor celostního přístupu k nemocným