Blok II. Současné zdravotnictví a medicína jako pacient